Poiesz Automobielen

Poiesz Automobielen

0513-624948

PRIVACYVERKLARING
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Poiesz Automobielen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Poiesz Automobielen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Poiesz Automobielen verstrekt. Poiesz Automobielen kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM Poiesz Automobielen GEGEVENS NODIG HEEFT
Poiesz Automobielen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Poiesz Automobielen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG Poiesz Automobielen GEGEVENS BEWAART
Poiesz Automobielen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Poiesz Automobielen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Poiesz Automobielen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Poiesz Automobielen gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Poiesz Automobielen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Poiesz Automobielen bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Poiesz Automobielen te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Poiesz Automobielen heeft hier geen invloed op.
Poiesz Automobielen heeft Google geen toestemming gegeven om via Poiesz Automobielen
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@poieszautomobielen.nl
Poiesz Automobielen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Poiesz Automobielen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Poiesz Automobielen maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Poiesz Automobielen
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Poiesz Automobielen op via
bovenstaand email adres. Poieszautomobielen.nl  is een website van Poiesz Automobielen. Poiesz Automobielen is
als volgt te bereiken:
Postadres:              De Kuinder 23    
Vestigingsadres:    De Kuinder 23
                                 8444 DC Heerenveen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon:                0513-624948
 

design wilmar | © Poiesz Automobielen | De Kuinder 23 | 8444 DC Heerenveen | 0513-624948